banner
 

Zařízení školního stravování Opava – strojové vybavení, 09-2010

Dle zákona o veřejných zakázkách veškeré informace o zakázkách zadávaných dle tohoto zákona od 1.4.2012, uveřejňuje organizace na profilu zadavatele. Nadlimitní zakázky jsou také oznamovány přes centrální Věstník veřejných zakázek, přičemž formulář je také zasílán k uveřejnění do Úředního věstníku EU.

 
 
 
JR Soft s.r.o. 2009