banner
 

Ceník stravného od 1.9.2022

Stáhni soubor

Změna ceníku od 1.9.2022

 

Změna při zakoupení čipu ke stravování od 1.9.2022

S účinností k 31.8.2022 se ruší pronájem čipů za jistinu 101,– Kč.

Od 1.9.2022 se čipy pouze kupují za cenu 101,–Kč, čip je nevratný a zůstává v majetku strávníka. Při ztrátě nebo poškození je strávník povinen si zakoupit nový. Na čip se vztahuje dle zákona 2 letá záruční doba.

Všechny náležitosti Vám vysvětlí na jednotlivých jídelnách

Mgr. Dalibor Zeman – ředitel ZŠS Opava

 

Změna cen stravného od 1.9.2022 - úprava plateb záloh a inkasních plateb

Stáhni soubor

Změna cen stravného od 1.9.2022

S účinností od 1.9.2022 dochází k navýšení cen stravného u dětí

Mateřských škol:

Věk Přesnídávka Oběd Svačina Celodenní strava
3 – 6 let 12,– Kč 21,– Kč 12,– Kč 45,– Kč
7 – 10 let 13,– Kč 24,– Kč 13,– Kč 50,– Kč

Z důvodu navýšení cen je nutné navýšit částku měsíční úhrady stravy nebo navýšit limit pro inkasní platbu:

 • Měsíční platba ……………… 1100,– Kč / měsíc

Základních škol:

Věk Platba
7 – 10 let 29,– Kč
11 – 14 let 30,– Kč
15 let a více 31,– Kč

Z důvodu navýšení cen není nutné navýšit částku měsíční úhrady stravy.

Všechny podrobnosti řešte na jednotlivých jídelnách s účetní nebo vedoucí ŠJ.

S pozdravem

Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava


 
 

Objednávání pomocí chytrých telefonů - I canteen pro Android

Naši milí strávníci, s příchodem nového školního roku jsme pro Vás připravili novinku, a to možnost využití mobilní aplikace pro objednávání obědů a obsluhy svého účtu na jídelně, kde se stravujete. Jedná se pouze o jídelny kde se používá objednávkový box a čtecí zařízení pro odebírání obědů.

Jedná se o tyto jídelny   číslo jídelny
Výdejna ZŠ Boženy Němcové 5025
Jídelna ZŠS Edvarda Beneše 5036
Jídelna ZŠS Englišova 5027
Výdejna ZŠ Komárov 5026
Výdejna ZŠS Krnovská 71 – Magistrát 5032
Výdejna ZŠ Krnovská 101 5031
Jídelna ZŠS Mařádkova 5029
Výdejna ZŠ Mírová 5030
Jídelna ZŠS Otická 5008
Výdejna ZŠ Pekařská 5035
Výdejna ZŠ Riegrova 5028
Jídelna ZŠS Šrámkova 4 5034
Jídelna ZŠS U Hřiště 5024
Výdejna ZŠ Vrchní 19 5037
Výdejna ZŠ Vrchní 32 5038

Stačí si pouze nahrát aplikaci a pomocí čísla jídelny či výdejny aplikaci aktivovat.

Objednání stravy – aplikace • https://play.google.com/…apps/details?…

Podrobnější informace jsou vyvěšeny u jednotlivých jídelen.

 

Prázdninový provoz na jídelnách ZŠS Opava 2022

Stáhni soubor

Dobrý den milí strávníci,

blíží se konec školního roku, o prázdninách máte možnost se stravovat na jídelnách ZŠS Opava dle přiloženého rozpisu.

Jménem všech zaměstnanců a jménem svým, bychom Vám chtěli popřát krásné a slunné dny o prázdninách a budeme se těšit na návrat v září 2022.

Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava

 

Začínáme školní rok 2021/2022

Vážení a milí strávníci,

jménem všech zaměstnanců školních jídelen, bych Vám chtěl popřát hodně úspěchů ve škole a ve školní jídelně dobrou chuť a ať Vám u nás stále chutná.

Za vedení organizace

Mgr. Dalibor Zeman – ředitel ZŠS Opava

 

Přání do roku 2021

Vážení a milí strávníci,

jménem organizace a jménem svým Vám přeji krásný a veselý rok 2021.

Ať Vám v našich jídelnách chutná a s úsměvem překonáme současnou nepěknou dobu.

Je jen na nás a naší zodpovědnosti, jak dlouho bude trvat tato nevlídná doba.

Přeji hodně zdraví, sil a hlavně optimismu.

ředitel ZŠS Opava Mgr. Dalibor Zeman

 

Změna sazby DPH u stravovacích služeb

S účinností od 1. 5. 2020 v souladu s přílohou 2a k zákonu o DPH jsou zařazeny stravovací služby do druhé snížené sazby daně ve výši 10 %.

O stravovací službu a podávání nápojů ve školních jídelnách v rámci doplňkové činnosti se jedná při konzumaci v prostorách školní jídelny a poskytnutí dalších doplňkových služeb určených ke konzumaci, včetně poskytnutí nábytku (stoly, židle), umyvatelného nádobí a příborů, poskytnutí toalet a umýváren, věšáků apod.

V případě výdeje stravy do jednorázových obalů a vlastních jídlonosičů zůstává sazba DPH ve výši 15 %.

 

Hygienická opatření proti šíření Covid 19

S vyhlášením nouzového stavu a uzavřením škol a školských zařízení na území ČR se zakazuje vstup cizích osob do prostor školních jídelen a to do odvolání.

Od 11.5.2020 se může podávat strava pro cizí strávníky pouze v jednorázových obalech a na určených místech mimo jídelnu v předepsanou dobu.

Žáci se mohou stravovat v jídelně za určených hygienických pravidel, ve skupinách a podle harmonogramu a domluvě ředitele školy a vedoucí školní jídelny.

Pro žáky 1.den nemoci je možno oběd vyzvednout u výdeje pro cizí strávníky (nutno se však domluvit s vedoucí jídelny nebo účetní jídelny). Oběd bude v jednorázovém obalu a bude vydán ve stanovenou dobu. Obal samozřejmě strávník nehradí.

Žáci, kteří jsou zapojeni v projektech Women for Women a Obědy do škol MPSV se samozřejmě mohou stravovat, ale pouze, když navštěvují školu. Žáci kteří do školy nechodí na dotovanou stravu nemají nárok.

V jídelně se mohou stravovat pouze zaměstnanci školy a jídelny.

Ve školní jídelně je zakázáno podávat a vynášet stravu v jídlonosičích.

 

Důležité upozornění !!!

S účinností od 1.2.2020 se na jídelnách ZŠS Opava upravuje nabídka připravovaných pokrmů na menu I. a menu II. Důvodem je velký nárůst strávníků, nedostatek kapacity jídelen a v neposlední řadě nedostatek kvalifikovaných kuchařek a kuchařů.

V souvislostí s nárůstem mzdových režií jsme nuceni s účinností od 1.3.2020 navýšit cenu stravného u cizích strávníků o 2,– Kč na porci jídla.

Děkujeme za pochopení

 

„OBĚDY DO ŠKOL II“

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, o možnosti zapojení se do projektu „Obědy do škol II“ a to během měsíců květen a červen.

Pro tento rok je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné nouzi v měsíci květen nebo červen 2018 a jejich dítě bylo ve věku 3 – 15 let.

Vybraným žadatelům bude poskytnuta kompletní úhrada školního stravování dítěte.

VEŠKEROU AGENDU JE TŘEBA VYŘÍDIT PŘÍMO NA ÚŘADU PRÁCE.

 

Upozornění na možnost dokoupení svačinek!

Od 13. 4. 2015 byla zavedena nová služba – možnost objednání dopolední svačinky pro děti ZŠ. Rodiče a děti mohou využít objednávkového systému, který je stejný, jako při volbě obědu. Svačina je uvedena na jídelníčku s možností vyzvednutí v daný den od 9:00 – 10:00 hod. v prostorech jídelny. Cena svačiny je 15,– Kč / den. V případě zájmu je nutno – pokud je stravné placeno bezhotovostně o tuto částku – 300,– Kč navýšit trvalý příkaz, nebo souhlas k inkasu.

Věnujte prosím pozornost, zda objednáváte přes internet oběd č. 3, nebo svačinu – po prvních zkušenostech dochází k záměně!

Děkujeme za spolupráci.

 

Přihlášky ke stravování

Najdete v sekci své jídelny v záložce ke stažení.

Rychlý odkaz:

 • Otická – zde
 • Englišova – zde
 • U Hřiště – zde
 • E. Beneše – zde
 • Mařádkova – zde
 • Šrámkova 4 – zde
 • Šrámkova 6 – zde
 

Kontakty na jednotlivé jídelny ZŠS Opava

Zařízení školního stravování Opava stravuje 9 159 strávníků z toho 2206 dětí MŠ a 5155 žáků ZŠ.Současně poskytujeme závodní stravování pro cca 1798 strávníků včetně rozvozu stravy. ZŠS Opava má 116 zaměstnanců. ZŠS má 6 odloučených pracovišť – organizačních útvarů, úřední hodiny na všech organizačních útvarech od 6,30 – 15.00 hod. Provozní řády ZŠS jsou dostupné v kolonce ke stažení, včetně přihlášky ke stravování. Pro více informací si klikněte jídelnu, která Vám zajišťuje stravování. KONTAKTY :

jídelna Otická 23 :

 • účetní 555 557 113, vedoucí 724 831 493

jídelna Mařádkova 15:

 • účetní 602 438 512, vedoucí 702 195 260

jídelna Englišova 82:

 • účetní 602 941 366, vedoucí 601 565 064

jídelna U Hřiště 35:

 • účetní 602 583 939, vedoucí 601 565 066

jídelna E.Beneše 4:

 • účetní 606 605 422, vedoucí 601 565 068

jídelna Šrámkova 4 ( v budově ZŠ):

 • účetní 727 830 239, vedoucí 724 831 494

jídelna Šrámkova 6 ( v budově MŠ):

 • účetní 601 565 071, vedoucí 724 831 492
 
 
 
JR Soft s.r.o. 2009