banner
 

Odhlašování strávníků (žáků) v průběhu školního roku

Přihlášení a odhlašování obědů musí být provedeno nejpozději den předem do 13. 00 hod.

Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči (stravu) o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole (Zákon 561/2004 Sb., § 122). V době nepřítomnosti a po dobu nemoci (kromě prvního dne nepřítomnosti  – vyhl. č. 107/2005, § 4, odst. 9) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu obchodní. V těchto případech je strava vydávána do jídlonosičů na základě předloženého dokladu o zaplacení.

 

Přihlašování strávníků na školní rok 2021/22

Vážení rodiče, blíží se začátek školního roku a my bychom Vám rádi připomněli, že pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě odebíralo stravu, je třeba jej ke stravování v jídelně ZŠ přihlásit.

Toto přihlášení probíhá na základě vyplněné přihlášky a zaplacení obědů na měsíc Září (úhrada se netýká těch strávníků, kteří mají zavedenu platbu inkasním způsobem).

Přihlášení s dodáním přihlášky je potřeba provést i v případě, že dítě již naše zařízení navštěvovalo v předchozích letech. Naše organizace originály těchto přihlášek dokladuje čerpání finančních prostředků na konkrétní školní rok.

K zastižení jsme v kanceláři školní jídelny již od 16.8.2021 v pra­covních dnech od 7:00 do 14:00.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 

ZŠS Opava, Englišova 82 zajišťuje stravování pro

  • ZŠ Englišova
  • MŠ Olomoucká
  • Čajkovského + jesle
  • Spec.MŠ E.Krásnohorské
  • Spec.ZŠ Dostojevského
  • MŠ Havlíčkova

Vedoucí zařízení : p. Peterek Lukáš tel. 602 941 366

 
 
 
JR Soft s.r.o. 2009