banner
 

Výstražná stávka

Stáhni soubor

Vážení strávníci,

dne 27.11.2023 se celé naše zařízení připojuje k výstražné stávce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Z toho vyplývá, že se tento den nebude vařit a vydávat strava. Jídelny a vývařovny budou v tento den uzavřeny!!!

Situace je velmi vážná, po schválení vládního konsolidačního balíčku se našim zaměstnancům sníží platy o 2% a většina zaměstnanců bude pracovat za minimální mzdu. Je v ohrožení fungování školního stravování, jelikož nejsou zaměstnanci, kteří by za tuto mzdu pracovali.

Je nám to líto, ale doufám, že chápete naše rozhodnutí.

 

Výstražná stávka

„OBĚDY DO ŠKOL “ ročník 2023/24

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, o možnosti zapojení se do projektu „Obědy do škol “ a to nově ve vašich školách nikoli u nás v ZŠS Opava. Pro tento rok je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné nouzi a veškeré formality řešili se školou, kam chodí Vaše dítě.

Vybraným žadatelům bude poskytnuta kompletní úhrada školního stravování dítěte, prostřednictvím ško­ly.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava

 

Začali jsme školní rok 2023/2024

Vážení a milí strávníci,

jménem všech zaměstnanců školních jídelen, bych Vám chtěl popřát hodně úspěchů ve škole a ve školní jídelně dobrou chuť a ať Vám u nás stále chutná.

Za vedení organizace

Mgr. Dalibor Zeman – ředitel ZŠS Opava

 

Prázdninový provoz na jídelnách ZŠS Opava

Stáhni soubor

Upozorňujeme naše strávníky na omezený provoz jídelen v době hlavních prázdnin.

 

Ceník stravného od 1.9.2022

Stáhni soubor

Změna ceníku od 1.9.2022

 

Změna při zakoupení čipu ke stravování od 1.9.2022

S účinností k 31.8.2022 se ruší pronájem čipů za jistinu 101,– Kč.

Od 1.9.2022 se čipy pouze kupují za cenu 101,–Kč, čip je nevratný a zůstává v majetku strávníka. Při ztrátě nebo poškození je strávník povinen si zakoupit nový. Na čip se vztahuje dle zákona 2 letá záruční doba.

Všechny náležitosti Vám vysvětlí na jednotlivých jídelnách

Mgr. Dalibor Zeman – ředitel ZŠS Opava

 

Změna cen stravného od 1.9.2022 - úprava plateb záloh a inkasních plateb

Stáhni soubor

Změna cen stravného od 1.9.2022

S účinností od 1.9.2022 dochází k navýšení cen stravného u dětí

Mateřských škol:

Věk Přesnídávka Oběd Svačina Celodenní strava
3 – 6 let 12,– Kč 21,– Kč 12,– Kč 45,– Kč
7 – 10 let 13,– Kč 24,– Kč 13,– Kč 50,– Kč

Z důvodu navýšení cen je nutné navýšit částku měsíční úhrady stravy nebo navýšit limit pro inkasní platbu:

 • Měsíční platba ……………… 1100,– Kč / měsíc

Základních škol:

Věk Platba
7 – 10 let 29,– Kč
11 – 14 let 30,– Kč
15 let a více 31,– Kč

Z důvodu navýšení cen není nutné navýšit částku měsíční úhrady stravy.

Všechny podrobnosti řešte na jednotlivých jídelnách s účetní nebo vedoucí ŠJ.

S pozdravem

Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava


 
 

Objednávání pomocí chytrých telefonů - I canteen pro Android

Naši milí strávníci, s příchodem nového školního roku jsme pro Vás připravili novinku, a to možnost využití mobilní aplikace pro objednávání obědů a obsluhy svého účtu na jídelně, kde se stravujete. Jedná se pouze o jídelny kde se používá objednávkový box a čtecí zařízení pro odebírání obědů.

Jedná se o tyto jídelny   číslo jídelny
Výdejna ZŠ Boženy Němcové 5025
Jídelna ZŠS Edvarda Beneše 5036
Jídelna ZŠS Englišova 5027
Výdejna ZŠ Komárov 5026
Výdejna ZŠS Krnovská 71 – Magistrát 5032
Výdejna ZŠ Krnovská 101 5031
Jídelna ZŠS Mařádkova 5029
Výdejna ZŠ Mírová 5030
Jídelna ZŠS Otická 5008
Výdejna ZŠ Pekařská 5035
Výdejna ZŠ Riegrova 5028
Jídelna ZŠS Šrámkova 4 5034
Jídelna ZŠS U Hřiště 5024
Výdejna ZŠ Vrchní 19 5037
Výdejna ZŠ Vrchní 32 5038

Stačí si pouze nahrát aplikaci a pomocí čísla jídelny či výdejny aplikaci aktivovat.

Objednání stravy – aplikace • https://play.google.com/…apps/details?…

Podrobnější informace jsou vyvěšeny u jednotlivých jídelen.

 

Prázdninový provoz na jídelnách ZŠS Opava 2022

Stáhni soubor

Dobrý den milí strávníci,

blíží se konec školního roku, o prázdninách máte možnost se stravovat na jídelnách ZŠS Opava dle přiloženého rozpisu.

Jménem všech zaměstnanců a jménem svým, bychom Vám chtěli popřát krásné a slunné dny o prázdninách a budeme se těšit na návrat v září 2022.

Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava

 

Přání do roku 2021

Vážení a milí strávníci,

jménem organizace a jménem svým Vám přeji krásný a veselý rok 2021.

Ať Vám v našich jídelnách chutná a s úsměvem překonáme současnou nepěknou dobu.

Je jen na nás a naší zodpovědnosti, jak dlouho bude trvat tato nevlídná doba.

Přeji hodně zdraví, sil a hlavně optimismu.

ředitel ZŠS Opava Mgr. Dalibor Zeman

 

Změna sazby DPH u stravovacích služeb

S účinností od 1. 5. 2020 v souladu s přílohou 2a k zákonu o DPH jsou zařazeny stravovací služby do druhé snížené sazby daně ve výši 10 %.

O stravovací službu a podávání nápojů ve školních jídelnách v rámci doplňkové činnosti se jedná při konzumaci v prostorách školní jídelny a poskytnutí dalších doplňkových služeb určených ke konzumaci, včetně poskytnutí nábytku (stoly, židle), umyvatelného nádobí a příborů, poskytnutí toalet a umýváren, věšáků apod.

V případě výdeje stravy do jednorázových obalů a vlastních jídlonosičů zůstává sazba DPH ve výši 15 %.

 

Hygienická opatření proti šíření Covid 19

S vyhlášením nouzového stavu a uzavřením škol a školských zařízení na území ČR se zakazuje vstup cizích osob do prostor školních jídelen a to do odvolání.

Od 11.5.2020 se může podávat strava pro cizí strávníky pouze v jednorázových obalech a na určených místech mimo jídelnu v předepsanou dobu.

Žáci se mohou stravovat v jídelně za určených hygienických pravidel, ve skupinách a podle harmonogramu a domluvě ředitele školy a vedoucí školní jídelny.

Pro žáky 1.den nemoci je možno oběd vyzvednout u výdeje pro cizí strávníky (nutno se však domluvit s vedoucí jídelny nebo účetní jídelny). Oběd bude v jednorázovém obalu a bude vydán ve stanovenou dobu. Obal samozřejmě strávník nehradí.

Žáci, kteří jsou zapojeni v projektech Women for Women a Obědy do škol MPSV se samozřejmě mohou stravovat, ale pouze, když navštěvují školu. Žáci kteří do školy nechodí na dotovanou stravu nemají nárok.

V jídelně se mohou stravovat pouze zaměstnanci školy a jídelny.

Ve školní jídelně je zakázáno podávat a vynášet stravu v jídlonosičích.

 

Důležité upozornění !!!

S účinností od 1.2.2020 se na jídelnách ZŠS Opava upravuje nabídka připravovaných pokrmů na menu I. a menu II. Důvodem je velký nárůst strávníků, nedostatek kapacity jídelen a v neposlední řadě nedostatek kvalifikovaných kuchařek a kuchařů.

V souvislostí s nárůstem mzdových režií jsme nuceni s účinností od 1.3.2020 navýšit cenu stravného u cizích strávníků o 2,– Kč na porci jídla.

Děkujeme za pochopení

 

Přihlášky ke stravování

Najdete v sekci své jídelny v záložce ke stažení.

Rychlý odkaz:

 • Otická – zde
 • Englišova – zde
 • U Hřiště – zde
 • E. Beneše – zde
 • Mařádkova – zde
 • Šrámkova 4 – zde
 • Šrámkova 6 – zde
 

Kontakty na jednotlivé jídelny ZŠS Opava

Zařízení školního stravování Opava stravuje 9 159 strávníků z toho 2206 dětí MŠ a 5155 žáků ZŠ.Současně poskytujeme závodní stravování pro cca 1798 strávníků včetně rozvozu stravy. ZŠS Opava má 116 zaměstnanců. ZŠS má 6 odloučených pracovišť – organizačních útvarů, úřední hodiny na všech organizačních útvarech od 6,30 – 15.00 hod. Provozní řády ZŠS jsou dostupné v kolonce ke stažení, včetně přihlášky ke stravování. Pro více informací si klikněte jídelnu, která Vám zajišťuje stravování. KONTAKTY :

jídelna Otická 23 :

 • účetní 555 557 113, vedoucí 724 831 493

jídelna Mařádkova 15:

 • účetní 602 438 512, vedoucí 702 195 260

jídelna Englišova 82:

 • účetní 602 941 366, vedoucí 601 565 064

jídelna U Hřiště 35:

 • účetní 602 583 939, vedoucí 601 565 066

jídelna E.Beneše 4:

 • účetní 606 605 422, vedoucí 601 565 068

jídelna Šrámkova 4 ( v budově ZŠ):

 • účetní 727 830 239, vedoucí 724 831 494

jídelna Šrámkova 6 ( v budově MŠ):

 • účetní 601 565 071, vedoucí 724 831 492
 
 
 
JR Soft s.r.o. 2009