banner
 

Pozor změna úhrady stravného na jídelnách ZŠS Opava

Pozor změna úhrady stravného na jídelnách ZŠS Opava

S účinností od 1.7.2019 se ruší sběrné účty u České spořitelny a veškeré platby budou poukazovány pouze na účty organizace u Raiffeisenbank.

Platby a vyúčtování stravy:

Stravné musí být uhrazeno předem (inkasem, bankovním převodem, hotově jen ve výjimečných případech a pouze v pokladních hodinách) nejpozději do každého 30. dne v měsíci na následující měsíc.

Platba složenkou už nebude možná, od 1.9.2019 se složenky nevydávají!!!

Žádáme strávníky, aby si u své banky zřídili platbu inkasním způsobem a předešli tak placení bankovních poplatků při jednorázových převodech, nebo trvalých příkazech. (inkaso – nejlepší způsob úhrady stravného).

Možnosti způsobů plateb stravného od 1.9.2019:

  • inkasní způsob – dát souhlas ve své bance ve prospěch účtu u Raiffeisenbank č.ú.: 1035013332 /5500

provést souhlas osobně, nebo přes internetbanking a nastavit limity dle rozpisu viz níže. Bude Vám z účtu převedena pouze částka za skutečně odebrané obědy.

  • trvalý příkaz -ve prospěch účtu č.ú.: 1035013332 /5500 Raiffeisenbank

v kanceláři jídelny je nutné si zjistit variabilní symbol strávníka, výše zálohy trvalým příkazem: – pro cizí strávníky – dle domluvy s účetní ŠJ.

Přeplatky ze stravného budou vyúčtovávány 2 x ročně k 31.12. a 30.6.

 

ZŠS Opava, Englišova 82 zajišťuje stravování pro

  • ZŠ Englišova
  • MŠ Olomoucká
  • Čajkovského + jesle
  • Spec.MŠ E.Krásnohorské
  • Spec.ZŠ Dostojevského
  • MŠ Havlíčkova

Vedoucí zařízení : p. Peterek Lukáš tel. 602 941 366

 
 
 
JR Soft s.r.o. 2009